Derviş Cemal köyüne yapılmak istenen maden projesine durdurma kararı

Derviş Cemal Köyü’nde kurulmak istenen maden ocağına karşı açılan davayı köylüler kazandı.

Dersim’in Hozat ilçesine bağlı olan ve Derviş Cemal Ocağı’nın bulunduğu Derviş Cemal Köyü’nde kurulmak istenen maden ocağına karşı açılan davada Erzincan İdare Mahkemesi; projenin yürütülmek istendiği alanın Alevilerin kutsal mekanı olması, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine zarar verebileceği gerekçesiyle projeyi hukuka aykırı bularak maden işletmesine karşı Derviş Cemal Köyü Muhtarlığı lehine karar verdi. Derviş Cemal Köyü’ne 800 metre yakın bir alanda kurulmak istenen mermer ocağı projesi mahkeme kararı ile durdurulmuş oldu.

Bölgeye yapılmak istenen maden ocağı tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Buzlupınar (Kırnik), Derviş Cemal ve Zımeq (Çığırlı) köylerinin yaşam alanlarını yok edecekti.