Kamuda istihdam 3 yıl süreyle durduruldu

Hükümetin açıkladığı “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”nde kamuda istihdam 3 yıl süreyle durduruldu, sarayın harcamaları tasarruf dışında tutuldu.

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının enflasyon oranın altında artırılması nedeniyle krizin faturasının emekçilerin sırtına yüklenmesi eleştirilerine maruz kalan ve kamuda tasarruf yapılması için oluşan kamuoyu baskısıyla hazırlanan kamuda tasarruf programı açıklandı. Ancak programda, krizin faturası yine emekçilere yüklendi. Programda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temsili ağırlama giderleri, saray masrafları, gizli ödenek, saraydaki araçlarda, yazlıklara dokunulmadı. “Huzur hakkı” adı altında aldıkları çok sayıda maaşla gündeme gelen “çok maaşlı” bürokratların da maaşına dokunulmadı, sadece  “maaş miktarlarına” bir fiyat belirleme düzenlemesi çıktı.

Tasarruf programında, işsizlik oranın yüzde 25 olarak seyrettiği işsizliğe yeni işsizlik eklemeyecek adımlar da atıldı. Açıklanan programda, kamuda istihdamlar emekli olanların yerine istihdam hariç 3 yıllık süreyle durduruldu, yine işsizliği tetikleyecek istihdam yatırımlarında da yüzde 15 bütçe kısıtlamasına gidildi.

PAKETTEKİ BAŞLIKLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ın açıkladığı, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nde şu başlıklar yer aldı:

  • Kamuda ambulans, savunma, güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Kamuda personel servisi hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz.
  • Kamuda yeni personel istihdamı üç yıl boyunca emekli olanlarla sınırlandırılacak. Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Mevcut mevzuata göre sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alıyor. Bu ücretlere üst sınır getireceğiz. Bütün bu hususlar yasal düzenleme gerektiriyor, Meclis’in takdirinde olan hususlardır.
  • E-yazışma sistemine geçiş tamamlanacak. Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılacak. Kurumsal arşivler elektronik ortama taşınacak.
  • Kamu alımları DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getireceğiz. Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz.
  • Makina ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılmayacak. Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidiyoruz.
  • Kamu kurumlarının ajanda, takvim, plaket ve eşantiyon türü hediyelerinin verilmesi yasaklanıyor.

 

YENİ PAKET SÖZÜ

Ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise şunları söyledi: “Son dönemde yaşanan gelişmeler tasarruf tedbirlerinde daha geniş çerçevede adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bugün sunduğumuz paket bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğumuz, çeşitli hazırlıkların devreye girmesiyle zamanı geldikçe yeni paketleri paylaşacağız. Kamuda tasarruf programımız ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor, Aynı zamanda kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alıyoruz. Az kaynakla daha çok proje yapacağız. Paket ve çalışmalarla bütçe açığının milli gelire oranının başlangıçta öngörülenin altında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kamunun tasarruf yapması, verimliliği artırması, daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacaktır.”

(HABER MERKEZİ)