Partizan, Rote Hilfe’nin kuruluşunun 100. yılını selamladı

Partizan Almanya Rote Hilfe’nin kuruluşunun 100. yılını yayımladığı mesajla selamladı.

Almanya ve Avrupa ülkelerinde tutsaklarla dayanışma içinde olan, tutsakların sesini kamuoyuna duyuran Rote Hilfe’nin 100. yaşı için yayımlanan mesajda “Komintern tarafından kurulan ve Almanya’da 100 yıldır sürdürülen mücadeleye şan ve selam olsun!” denildi.

“Rote Hilfe’nin kuruluşunun 100. yılı ve mücadele tarihini Partizan Almanya olarak selamlıyoruz!” sözleriyle başlayan metnin tamamı şu şekilde:

“Değerli dostlar ve yoldaşlar,

“Ezenle ezilenler arasındaki sınıf mücadelesi, sınıfların ortaya çıkışından günümüze dek çeşitli biçimlerde ama sürekli biçimde sürmektedir.

“Binlerce yıldır içerisinde yaşadığımız sömürü ve zulüm düzenlerine karşı tarihin her evresinde büyük karşı koyuşlar gerçekleştirilmiş, büyük bedeller ödenmiştir.

“Emperyalist-kapitalist sömürü sisteminin barbarlığı devam etmektedir. Emperyalistler arası pazar rekabeti kızışarak devam etmekte çelişkiler büyümektedir. Emperyalist güçler arasındaki giderek artan çelişkiler sonucu bugün dünyanın birçok yerinde savaşlar, yıkımlar, katliamlar yaşanmaktadır ve milyonlarca insan sefalet ve yoksulluk içindedir. Açık denizlerde, sınırlarda binlerce insan yaşamını kaybetmektedir. Göçler ve sürgünler artmaktadır. Bu süreçte gerici egemenler ırkçılık politikalarıyla da halkları birbirine düşman etmek için faşist, ırkçı partileri ve güçleri desteklemekte ve korumaktadırlar.

“Tüm bu barbarlığa son vererek dünyanın özgürleştirilmesi, sömürünün son bulması için; sınıfsız, sınırsız özgür bir dünya yaratma mücadelesi haklı ve meşrudur. Ayrıca bir sorumluluk ve zorunluluktur!

“Bu faşist, gerici, ırkçı egemen sınıfların baskı sitemlerine karşı dünyanın dört bir yanında başta işçi ve emekçiler, sınıf bilinçli proletarya, çeşitli toplumsal devrimci, demokrat, sosyalist, komünist kesimler mücadeleyi sürdürmeye ve karşı koymaya devam etmektedirler.

“Sınıf mücadelesini devrimci çizgide sürdüren devrimci güçler ve anti faşistler sürekli biçimde devletlerin ve hükümetlerin baskılarıyla karşılaşmakta ve tutuklanmaktadırlar.

“Dünyanın birçok ülkesinde tel örgüler ardında, hücrelerde politik tutsaklar işkence görmekte, katledilmekte ve sağlık sorunları yaşamaktadırlar.

“Almanya, Fransa, Türkiye, Kürdistan, İran, Peru, Hindistan, Meksika, Brezilya, İsrail, Yunanistan, Macaristan, Amerika, Kolombiya, Filipinler ve daha birçok ülkede emperyalist-kapitalist barbarlık sisteminin hüküm sürdüğü her yerde, bağımsızlık, özgürlük, devrim ve sosyalizm mücadelesinin neferleri, zindanlarda tecrit edilmektedir.

“Rote Hilfe özellikle Almanya ve Avrupa ülkelerinde tutsak edilen devrimci, anti faşist kesimleri sahiplenerek onlarla sürekli bir dayanışma içinde olarak, yalnız bırakmayarak, tutsakların sesini kamuoyuna duyurarak önemli bir görev yapmaktadır.

“Komintern tarafından kurulan ve Almanya’da 100 yıldır sürdürülen mücadeleye şan ve selam olsun!

“Kuruluşunun 100. yılında Rote Hilfe’yi güçlendirelim, dayanışmayı büyütelim!”

(HABER MERKEZİ)