JES kuyusu için verilen ÇED raporunun yürütmesi durduruldu

Manisa Salihli ilçesi Yeşilovalı, Durasıllı ve Belikli mahallelerinde AKJEO isimli şirket tarafından yapılmak istenen Jeotermal Elektrik Santraline (JES) ilişkin Manisa Valiliğince verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararına karşı açılan davada, Manisa 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

MAHKEMENİN GEREKÇELERİ

Salihli Çevre Derneği ve 6 kişi tarafından açılan davaya bakan mahkeme kararını şu gerekçeler dayandırdı:

-Proje Tanıtım Dosyası (PTD) raporu ve eklerinde söz konusu etkinliğin çevresel etkilerinin ve bu etkilerin en aza indirilmesi konularının jeolojik ve hidrojeolojik yönlerden yeterli olmadığı,

Sondajlar için yer seçimi, kuyu teçhiz planları, jeotermal akışkanın kimyasal özellikleri, akış testleri ve çevresel etkileri, sistemden salınacak gazların etkileri ve önlenmesi gibi konuların yeterli düzeyde açıklanmadığı,

-Yüzey ve yeraltı suları ile tarımsal toprakların kirletilme potansiyeli mevcut olduğu,

Mevcut işletme şeklinin doğaya, toprağa veya tarıma yönelik olumsuz etkilere neden olacağı,

-PTD raporunda söz konusu sondaj işleminde kesilebilecek jeolojik birimler hakkında yeterli jeolojik ve jeofizik veri olmadığından, sondajlar sırasında yüzey ve yeraltı suları ile tarım alanları için önemli riskler oluşabileceği,

-Test sularının yönetimiyle ilgili mühendislik olarak uygulanabilir bir yöntemin sunulmadığı,

-Sondaj çamuru havuzlarının kapasitesinin olası riskler için düşük bulunduğu…

Mahkeme heyeti oybirliğiyle verdiği kararda “işlemin uygulanması halinde, belirtilen alanda çevresel etkiler de göz önünde bulundurulduğunda, telafisi güç ya da imkânsız zararlar meydana getirebileceği” gerekçesiyle işlemin yürütmesini de durdurdu.

AV. ÇIVGIN: MÜCADELEMİZ BÜYÜYEREK SÜRECEK

Mahkeme kararını değerlendiren davanın avukatı Yıldıray Çıvgın şunları söyledi: “Mücadelemizin bu hukuki kazanımında yanımızda duran, ilçesine, ovasına sahip çıkan herkese sonsuz teşekkürler. Bir kez daha, mahkemede haklılığımız ortaya çıkmıştır. Ancak mahkemelerin sürekli iptal kararlarına rağmen, sermaye şirketleri Salihli’ye her gün yeni JES projeleri ile zarar vermeye devam etmektedir. Bu nedenle mücadelemiz büyüyerek devam edecektir”

(HABER MERKEZİ)