Pendik’te rezerv alan ilanına tepki: “İşgalci değil hak sahibiyiz”

Pendik’te 3 mahallenin kentsel dönüşüm kapsamında “rezerv alan” ilan edilmesi sonrası süreçte yaşanan usulsüzlükleri protesto eden halk, yerinde ve adaletli bir kentsel dönüşüm için taleplerini Pendik Belediyesi meclis toplantısına sundu.

Pendik’te halk, Pendik Belediyesi’nin Aydos’ta rezerv alan ilan ettiği bölge için belediye meclis toplantısı öncesi Pendik Belediyesi binası önünde toplandı. “Birliğimiz Dirliğimizdir”, “İşgalci Değil Hak Sahibiyiz”, “Adaletli Dönüşüm İstiyoruz”, “Aydos’ta Ranta Yer Yok” dövizleri açıldı.

Meclis toplantısına Ertuğrul Gazi Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri ve muhtarlardan oluşan bir heyet girerek bölgede kentsel dönüşümün adaletli yapılmasına ilişkin önergelerini teslim etti.

Önergede, Pendik ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi, Sülüntepe Mahallesi’nin bir kısmı, Yayalar Mahallesi’nin bir kısmını ilgilendiren 235,3 hektarlık “rezerv alan” ilan edilen alanda tapu, imar uygulaması işlemleri, binaların yeniden inşası yönünde sorunların halen devam ettiği belirtilerek “Yapılan planlama çalışmaları ve bu çalışmalara bağlı olarak diğer iş/işlemler hakkında biz yerleşimciler/hak sahipleri bu süreçlere dahil edilmemektedir” denildi.

Bölge halkı, taleplerinin Pendik Belediye Meclisi oturumunda gündeme alınarak karar oluşturulmasını istedi. Önergede yer alan talepler şu şekilde:

  • “Pendik Belediyesi tarafından Milli Emlak’tan ‘4706 sayılı Kanun hükümlerine göre’ üzerinde yaşayanlara satılmak üzere devralınan arazinin tamamı alandaki hak sahiplerine ’emlak vergisine esas sokak rayiç değerleri baz alınarak’ söz konusu 13 parselde yaşayan hak sahiplerine satılmalıdır. Şimdiye kadarki uygulamada, çeşitli gerekçelerle, devralınan arazinin bütününde satış gerçekleştirilmemiştir.
  • “İmar uygulaması işlemindeki ‘donatı alanına ayrılma maksadıyla’ yapılan kesinti oranları gözden geçirilmeli ve yeniden düzenlenmelidir. Satış işlemlerine ilişkin değerlendirmenin devamında bir diğer sorun alanı imar uygulaması esnasında kesinti oranın ne olacağı, hak sahiplerinden ne kadar kesinti yapılabileceğine ilişkindir.
  • “Satış alanı miktarı ve kesinti oranları hukuka uygun düzenlendikten sonra imar uygulaması sonrasında plandaki konut/ konut+ticaret alanlarında hâlâ kalan kamu paylarının, arsa sahiplerine hisseleri oranında ve 4706 sayılı kanun hükümlerine göre satışı gerçekleştirilmelidir. İmar uygulaması sonrasında alandaki hak sahipleri en yakın komşularıyla hisselendirilerek arsa tahsisi yapılmaktadır. Biz alanda adaletli güvenceli ve mümkün olduğunca hızlı; kamuya yük olmadan, komşuluk hukukumuzu ve mahalle kültürümüzü kaybetmeden ‘dönüşüm’ süreci yaşamak istiyoruz.
  • “Parsel büyüklükleri gözden geçirilmeli, hak sahiplerinin eğilimleri ve teknik imkanlar doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir. 26/04/2022 askı tarihli imar planına göre minimum parsel büyüklüğü 500 m2 olarak tespit edilmiştir. Belediyemiz imar planı sürecinde mahallelinin kesintiler sonrasında 500 m2 minimum parsel büyüklüğünü sağlayan hak sahiplerinin birleşerek ‘kendi binalarının’ yapım sürecini yönetebilecekleri beyan edilmiştir. Kanun önünde de 500 m2 alt sınır olmak üzere, parsellerin düzenlenmesinde bir engel bulunmamaktadır. Oysa askıya çıkarılan parselasyon planlarında parseller bu durum gözetilmeden düzenlenmiş, her parselde, 500 m2 alanlı olarak hak sahipleri adına düzenlenebilecekken, nispi çoğunluğu belediyede kalacak biçimde Pendik Belediyesi hissesi bırakılmıştır. Bu durum verilen sözler ve beyanlarla çelişmektedir. Mahalleli fiilen yeniden inşa sürecini yönetemez hale getirilmiştir. Bu nedenle asgari parsel büyüklüğünü sağlayan parsellerde hak sahipleri dışındaki kamu hisselerinin ayrılmasını, parselin mahalleli tarafından yeniden inşa süreci yönetilebilir büyüklükte düzenlenmesini talep ediyoruz.
  • “Maliye Hazinesince devredilen 1.414.000 m2 alanda, toplam 13 parselde, adaletsiz olan uygulamaların düzeltilmesini istiyoruz. Alanda mahalleden kimsenin tanımadığı büyük alan sahibi hissedarlar listede görülmektedir. Spekülasyona konu olmaması açısından hak sahibi olmayıp alandan hisse alan/aldığı iddia edilen kişilerin muhtarlar ve ihtiyar heyetlerinin de içerisinde bulunduğu bir komisyonca yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.
  • “Alandaki hak sahipleri arasında eşitlik hukukunu bozan uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu durum düzeltilmelidir. Alanda her hak sahibine yüzde 20 donatı kesintisi ayrıca yapılmak üzere 350 m2 arsa satışı yapılmıştır. Alanda hak sahibi olduğunu bildiğimiz ancak imar uygulaması sonrasında diğer komşularımızdan kat kat fazla alan elde etmiş olanlar bulunmaktadır. Hak sahipleri içerisinde de eşitlik ve adalet sağlanmalıdır.
  • “Alanda hukuki sürecin devam etmesi nedeniyle henüz satış işlemleri tamamlanmayan E 16 ve 21 parseldeki komşularımızın durumu açıklığa kavuşturulmalı, çözüm bulunmalıdır. Bu konuda komşularımızın da içerisinde bulunduğu bir heyet oluşturularak el birliği ile süreç takip edilmelidir.
  • “Süresi içerisinde başvuramadığından, eksik tespit yapıldığından, evrak tamamlayamadığından vb. çeşitli nedenlerle hak sahibi olduğu halde satış işlemi yapılamamış komşularımız için yeniden süreç işletilmesi yönünde karar alınmalıdır.”

 

(HABER MERKEZİ)