2013-2023 yılları arasında en az 671 çocuk işçi hayatını kaybetti

İSİG Meclisi çocuk işçi ölümlerine dair bir rapor yayımladı. Rapor iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuk işçilere adandı.

Rapora göre; 2013 yılında en az 59 çocuk işçi, 2014 yılında en az 54 çocuk işçi, 2015 yılında en az 63 çocuk işçi, 2016 yılında en az 56 çocuk işçi, 2017 yılında en az 60 çocuk işçi, 2018 yılında en az 67 çocuk işçi, 2019 yılında en az 67 çocuk işçi, 2020 yılında en az 67 çocuk işçi, 2021 yılında en az 62 çocuk işçi, 2022 yılında en az 62 çocuk işçi, 2023 yılında en az 54 çocuk işçi olmak üzere 2013-2023 yılları arasında en az 671 çocuk işçi hayatını kaybetti.

Çalışma Bakanlığı’nın açıklamalarına ve 2013 yılı ile birlikte tutulan İSİG Meclisi verileri de eklendiğinde AKP’li yıllarda en az 907 çocuk işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çocuk işçi cinayetlerinde MESEM’e de değinilen raporda “Patronlara, çırak ve stajyer çalıştırmaya dönük bu teşvik aynı zamanda çocuk işgücünü iş kazalarının, iş cinayetlerinin en fazla yaşandığı küçük işletmelere itmiştir. Bu işletmelerin genel denetimler ve işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimlerinde en az denetlenen yerler olması da çocuk işçilere yönelik sömürü ve kuralsızlığı arttırmıştır.” dendi.

MESEM kapsamında yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin olduğu açıklanarak “Bu öğrencilerin yaklaşık 300 bini ise 18 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. Yani çocuk işçilik ‘bir gün okulda dört gün işyerinde eğitim alma’ uygulamasıyla meşrulaştırılıyor. Tabii bu uygulamanın kökenlerinde 24 Ocak kararları ve 12 Eylül darbesi ile hayata geçirilen neoliberal politikalar, 1990’lı yıllardan itibaren eğitimin metalaştırılması ve sanayi-eğitim iş birliği politikaları, 2006 yılında MEB-Koç Holding iş birliği ile ‘Meslek lisesi memleket meselesidir’ şiarıyla öğrencilerin sanayi için ara eleman olarak yetiştirilmeye başlanması TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in ‘Bizim çıraklarımız çocuk işçi değildir, onlar ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir.’ sözleri ile hayata geçirilen adımlar bulunmaktadır.” denildi.

Tarım ve İnşaat İşçiliği, Hizmetlerde ve Sokakta Çalışma

Tarım işçiliğinin çocuklar için en kötü çalışma biçimleri arasında yer aldığına değinilen açıklamada “Gezici mevsimlik tarım işçiliği ise tarım işçiliğinden de farklı olarak özellikle çocuk işçiler için pek çok risk barındırmaktadır. Güneşe maruz kalma, böcek ısırması, tarım kimyasallarıyla temas etme, eğilerek çalışma, ağır yük taşıma gibi risklerin yanı sıra gezici mevsimlik tarım işçisi çocuklar naylon çadırlarda yaşama, yeterli beslenememe, temiz suya ulaşamama, okula gidememe, gibi pek çok riskle daha karşı karşıyadır. Tarım alanlarında çalışan çocuklar için diğer bir tehlike parazitik ve diğer bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskidir.” dendi.

Çalışma saatlerinin çok yoğun olduğuna değinilerek “Tarım işçisi çocukların en önemli problemlerinden birisi de uzun çalışma saatleridir. Tarımda çalışan çocukların çalışma saatleri ortalamanın üzerinde seyretmekte ve haftalık 60 saati bulabilmektedir.” denildi.

2013-2023 yıllarında çocuk iş cinayetlerinin iş kollarına göre dağılımı şöyle:

“Tarım, Orman iş kolunda 380 çocuk (250 işçi ve 130 çiftçi); İnşaat, Yol iş kolunda 71 çocuk; Metal iş kolunda 46 çocuk; Konaklama, Eğlence iş kolunda 45 çocuk; Gıda iş kolunda 23 çocuk; Ticaret iş kolunda 21 çocuk; Genel İşler iş kolunda 20 çocuk; Tekstil, Deri iş kolunda 17 çocuk; Taşımacılık iş kolunda 14 çocuk; Ağaç, Kâğıt iş kolunda 11 çocuk; Kimya, Lastik iş kolunda 7 çocuk; Enerji iş kolunda 4 çocuk; Çimento, Toprak, Cam iş kolunda 3 çocuk; Madencilik iş kolunda 1 çocuk; İletişim iş kolunda 1 çocuk; Sağlık iş kolunda 1 çocuk; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı iş kolunu belirleyemediğimiz 6 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti…”

2013-2023 yıllarında çocuk iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

“Trafik, Servis Kazası nedeniyle 186 çocuk; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 112 çocuk; Ezilme, Göçük nedeniyle 92 çocuk; Yüksekten Düşme nedeniyle 61 çocuk; Şiddet nedeniyle 56 çocuk; Elektrik Çarpması nedeniyle 44 çocuk; Yıldırım Düşmesi nedeniyle 41 çocuk; Patlama, Yanma nedeniyle 25 çocuk; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 14 çocuk; Kesilme, Kopma nedeniyle 13 çocuk; İntihar nedeniyle 9 çocuk; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 8 çocuk; Diğer nedenlerden dolayı 10 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti…”

2013-2023 yıllarında çocuk iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle:

“98 kız ve 573 oğlan çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti…

“İş cinayetlerinde ölen kız çocuklarının 6-14 yaş grubundaki oranı yüzde 21’dir. Bu oran tüm yaşlardaki kadın işçi ölüm ortalamasının 3 katıdır. Genel olarak baktığımızda da tüm çocuk işçiler içinde bu oran tüm yaşlardaki kadın işçi ölüm ortalamasının 2 katıdır.”

2013-2023 yıllarında çocuk iş cinayetlerinin yaşlara göre dağılımı şöyle:

İş cinayetlerinin yaşlara göre dağılımı
İş cinayetlerinin yaşlara göre dağılımı

“4 yaşında 5 çocuk, 5 yaşında 5 çocuk, 6 yaşında 4 çocuk, 7 yaşında 7 çocuk, 8 yaşında 14 çocuk, 9 yaşında 13 çocuk, 10 yaşında 25 çocuk, 11 yaşında 16 çocuk, 12 yaşında 36 çocuk, 13 yaşında 44 çocuk, 14 yaşında 65 çocuk, 15 yaşında 99 çocuk, 16 yaşında 131 çocuk ve 17 yaşında 207 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti…”

(HABER MERKEZİ)