6-7 Nisan’da Uluslararası Maoizm Sempozyumu düzenlenecek

Uluslararası Maoizm Sempozyumu’nun oturum başlıkları duyuruldu.

Umut Yayımcılık tarafından 6-7 Nisan tarihlerinde Şişli Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek olan Uluslararası Maoizm Sempozyumu’nun oturum başlıkları belli oldu.

Proleter Devrimler Çağında İleri Bir Halka: Çin Devrimi ve Büyük Önderi Mao Zedong, Büyük Proleter Kültür Devrimi ve Sosyalizmde Geriye Dönüşler, Proletarya Enternasyonalizminin Bir Savunusu Olarak Maoizm başlıkları altında konuşmacılar sunumlarını yapacak. Konuşmacılar arasında Hindistan, Brezilya, Almanya ve Fransa’dan Maoistler de bulunuyor.

Ayrıca ikinci gün kurulacak serbest kürsüde sempozyuma katkı sunmak isteyen kurum ve kişiler söz alabilecek.

Sempozyumun detaylı bilgileri aşağıdaki gibidir:

BİRİNCİ GÜN (12.00-17.30)

1.OTURUM |  Proleter Devrimler Çağında İleri Bir Halka: Çin Devrimi ve Büyük Önderi Mao Zedong (12.00-14.30)

Partizan Temsilcisi – Bir Usta, Bir Devrim, Üç Önder: Gonzalo, Mazumdar ve İbrahim Kaypakkaya

Volkan Yaraşır – Çin Devriminin Diyalektiği ve Mao Zedung

Jülide Yazıcı – Devrimde Önder, Parti, Kitle İlişkisi: Çin Devriminin Özgüllükleri ve Yasaları

Vijay Prashad – Çin Devrimi Öğretilerinin Bölgesel ve Genel Etkileri

Fransa | La Cause de Peuple (Halkın Davası) – Dünya Devriminin Bir Parçası Olarak Çin Devrimi ve Maoizm

2.OTURUM | Büyük Proleter Kültür Devrimi ve Sosyalizmde Geriye Dönüşler (15.30-17.30)

AGEB (Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği) – Sosyalizmde Kapitalizmin Şartları ve Devrimin Kaçınılmazlığı

Cihan Cinemre – Çin Tarımının 1980 Sonrası Kapitalistleşmesi

Almanya | Rote Post Editör Kadrosu – Revizyonizmle Mücadele Çağrısı Olarak BPKD ve Etkileri

Partizan Temsilcisi – BPKD Bağlamında Devrimde Öncü Kadınlar ve Komünist Partisi

İKİNCİ GÜN (12.00-16.00)

 3.OTURUM | Proletarya Enternasyonalizminin Bir Savunusu Olarak Maoizm (12.00-14.00)

Hindistan | Ajith (Konnath Muralidharan) – Hindistan ve Nepal’de Maoist Hareketin Deneyimleri (Modern Revizyonizme Karşı Maoizm’in Başarısı)

Partizan Temsilcisi – Emperyalizm ve Her Türden İş Birlikçilerine Karşı Komünist Düşünce (Yerelde Evrensellik, Evrensellikte Yerellik)

Brezilya | Halkın Haklarını Savunmak İçin Devrimci Cephe (FRDDP) – Marksizm-Leninizm-Maoizm, Enternasyonalizm ve Demokratik Devrim

Serbest Kürsü (15.00-16.00)

Bu bölümde sempozyuma katkı sunmak isteyenlere söz hakkı verilecek.

Şişli Tiyatrosu’nun açık adresi: Abide-i Hürriyet Cad. Arzu Pasajı No:155/A Şişli/İstanbul (Şişli Camii karşısı)

 (İSTANBUL)