Etiket'e göz atılıyor

MAOİZM

Proletaryanın İktidarı İçin Şiarımız: Maoizm

Proletaryanın İktidarı İçin Şiarımız: Maoizm

[responsivevoice_button voice=”Turkish Female” buttontext=”Makaleyi dinle “] Proleter Enternasyonalizmin bayrağının üç temel şiarla dalgalandığını vurgulayarak başladığımız dizi yazımızın bu son...