Filistin Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda Yeni Bir Sıçrama

[responsivevoice_button voice=”Turkish Male” buttontext=”Yazıyı dinle “]

Bu, Filistin halkının Siyonist devlete karşı başlattığı ilk saldırı değildir. Ancak mevcut saldırının bazı belirgin özellikleri var. Bu özellikler onu öncekilerden ayırmaktadır. Filistin’in kurtuluşunu savunan, Siyonist işgale karşı silahlı mücadele yürüten tüm örgütler bu savaşın katılımcılarıdır. İçinde bulundukları Ortak Operasyon Merkezleri savaşçılara talimatlar vermektedir. Bu birlik, 2021 İntifadası sırasında şekillenmeye başladı. Bunu takiben Aslan İni ve Cenin Tugayı gibi çeşitli örgütlerden katılımcıların yer aldığı silahlı gruplar ortaya çıktı. Bu gruplar sürekli olarak işgalcilere karşı saldırılar düzenliyor. Bu tür saldırıların sayısı giderek artmaktadır.

Hamas İslamcı bir ideoloji tarafından yönlendirilmektedir. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Marksizm-Leninizmi savunmaktadır. Diğer Marksist-Leninist güçler, Lübnan’daki Hizbullah, çevre ülkelerdeki Filistinli mülteciler de dahil olmak üzere Filistin’in diğer çeşitli ulusal kurtuluş güçleri, hepsi doğrudan ya da dolaylı olarak bu savaşın katılımcılarıdır. Dolayısıyla bu savaşı İsrail ile Hamas ya da İsrail ile Gazze arasında bir savaş olarak nitelendirmek yanlıştır. Bu, Filistin halkının Siyonist sömürgeci yönetime karşı verdiği ulusal kurtuluş savaşında yeni bir bölüm, yeni bir aşamadır.

Katılımcı örgütler ideolojik görüşleri bakımından farklılık göstermektedir. Ancak ortak bir duruş onları birleştirmektedir. Hepsi iki uluslu çözümü reddetmektedir. ABD tarafından desteklenen bu plana göre, Siyonistler tarafından yönetilen bir ülke ve Filistinlilere bir miktar toprak tanıyan başka bir ülke olacaktır. Bu, savaşan Filistinli örgütler için kabul edilebilir bir durum değildir. Bu emperyalist plan, Yaser Arafat’ın liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kabul edildi. Bu yönde bir adım olarak Filistinlilere Siyonist devletin kontrolü altında bir miktar özerklik verildi. Filistin yönetiminin kendi bayrağı ve BM üyeliği olmasına rağmen, gerçekte belediye yönetiminden başka bir şey değildir. Polis sık sık mücadele eden örgütlere saldırmak, liderlerini ve aktivistlerini hapse atmak için kullanılmıştır. Şu anda bile yaptığı budur.

Buna karşın, mevcut ayaklanmada yer alan örgütler Filistin’in tamamen özgürleştirilmesini savunmaktadır. Bu, sloganlarında açıkça belirtilmektedir: “Nehirden Denize Kadar Ulusu Özgürleştirin!” Bu, Ürdün nehri boyunca uzanan doğu sınırından batıya, Akdeniz’e kadar anlamına gelmektedir. Bu, İsrail olarak bilinen yerleşimci sömürgeci devletin tamamen yok edilmesi anlamına gelmektedir. Bu örgütlerin ilan ettikleri pozisyon budur.

ABD’nin emperyalist liderliğindeki kamp, bunun Naziler tarafından gerçekleştirilen Yahudi soykırımının tekrarı anlamına geleceğini iddia etmektedir. Hamas bu birleşik mücadelenin en önemli katılımcısıdır. İslamcı bir ideolojiyi savunduğu için bunun kaçınılmaz bir sonuç olacağını düşünenler var. Hamas ne diyor?

Hamas’ın 2018’de kabul ettiği genel ilkeler ve politikalar belgesi, çatışmalarının Yahudilerle dinlerinden dolayı değil Siyonist projeyle olduğunu açıklığa kavuşturmaktadır. Hamas’ın Yahudilere karşı Yahudi oldukları için değil, Filistin’i işgal eden Siyonistlere karşı mücadele verdiğini belirtmektedir. Yahudiliği ve Yahudileri sürekli olarak sömürgeci projeleri ve yasadışı işgalleri ile özdeşleştirenlerin Siyonistler olduğuna dikkat çeker. Yahudi sorununun, antisemitizmin ve Yahudilere yapılan zulmün, Arapların ve Müslümanların tarihiyle ya da miraslarıyla değil, temelde Avrupa tarihiyle bağlantılı olgular olduğunu hatırlatır. Filistin’in her zaman bir arada yaşama, hoşgörü ve medeniyet inovasyonunun bir modeli olacağını ilan eder.

FHKC İsrail devletini kabul etmemektedir. O da tek bir Filistin devletinin tek çözüm olduğu görüşündedir. Amacının, Arapların ve Yahudilerin ayrımcılığa uğramadan yaşayacağı, sınıfların ve ulusal baskının olmadığı, Arapların ve Yahudilerin kendi ulusal kültürlerini geliştirmelerine izin veren demokratik bir Filistin halkının yaratılması olduğunu beyan eder. Bu birlikteki diğer örgütler de bu iki önde gelen örgütün savunduğu görüşlere benzer görüşlere sahiptir. Hiçbiri Yahudilerin toptan yok edilmesi ya da bu topraklardan sürülmesi gerektiği görüşüne sahip değil. Ancak hepsi de sömürgeci Siyonist devletin tamamen yok edilmesi konusunda ısrarcı.

Öte yandan, bu ülkenin yönetici sınıfı, devletlerinin kuruluşundan itibaren tüm Arapları uzaklaştırmak için elinden geleni yapmıştır. İster insan hakları ister tarım arazileri ve su gibi kaynaklar söz konusu olsun, her zaman Filistinlilere karşı ayrımcılık politikası izlemişlerdir. Uluslararası anlaşmaları defalarca ihlal ettiler ve Siyonist yerleşimleri sürekli genişlettiler. Filistinlilerin kültürel pratiklerini ve dini inançlarını ayaklar altına aldılar. Sürekli olarak ırkçı, ayrımcı politikaları uyguladılar. Hükümette hangi siyasi parti olursa olsun bu durum onlarca yıldır devam etmektedir. Bu ülkenin anayasası İsrail’in Yahudi halkının ulus devleti olduğunu açıkça beyan etmektedir. Ayrıca, İsrail’de Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı’nın sadece Yahudi halkına özgü olduğu belirtilmektedir. Bir tarafta ırkçı, apartheid sömürgeci bir yönetici sınıf, onun devleti, ordusu. Emperyalist güçler onu her şekilde destekliyor. (Amerikan emperyalizmi İsrail devletine yılda 3 milyar dolar katkıda bulunuyor). Öte yandan, dini inançları ne olursa olsun tüm vatandaşların ayrımcılığa ve baskıya uğramadan yaşayabileceği özgür bir Filistin kurmak için mücadele eden güçler. Bu savaşın siyasi içeriği budur. Demokrasi ve adaletten yana olan, halkın özgürleşmesini savunan biri hangi tarafı seçmelidir? Cevap oldukça açıktır.

Bu savaşın bir diğer ayırt edici özelliği de şudur. Dünya halklarına, zalimlerin en gelişkin, ultra modern teknoloji ve gözetleme sistemlerinin bile üstesinden gelebileceklerini ve onları alt edebileceklerini güçlü bir şekilde hatırlatmasıdır. Gazze’nin etrafı tamamen dikenli tellerden oluşan “akıllı” çitlerle, gözetleme kuleleriyle ve yeraltı faaliyetlerini tespit eden sensörlerle çevrili. Tüm telefon iletişimleri ve elektronik sinyaller tam bir gözetim altındadır. Filistin kurtuluş savaşçıları bunların her birinin üstesinden geldi, sınırı aştı ve güçlü bir darbe indirdi.

Son tahlilde, zafere teknoloji değil, insanların mücadele etme ve kazanma kararlılığı karar verir. “Mücadele etmeye cesaret edin, kazanmaya cesaret edin.” Mao Zedung’un bu sözleri Filistinli savaşçıların cesur eylemleriyle bir kez daha doğrulanmıştır.

Dünya bunu Vietnam Savaşı ve diğer birçok kurtuluş savaşı sırasında zaten görmüştü. Şimdi de devam etmekte olan Halk Savaşlarında görüyor. Dünya’da kitlelerin kararlılığı ve yaratıcılığıyla yenilemeyecek hiçbir teknoloji yoktur. Eğer birileri halkın, düşmanın gelişkin teknolojisine karşı koyamayacağını düşünüyorsa, bu sadece korkaklıktır, bozguncu düşüncedir. Üstelik teknoloji bugün o kadar da aşılamaz ya da ulaşılamaz değildir. İnsanlar bu konuda ustalaşabilir. Bu saldırının ilk aşamalarında görülen bazı Filistin roketatarlarının televizyon görüntüleri bunun kanıtıdır. Bunlar bir nalburdan alınan malzeme ve bir kaynak makinesiyle herkesin üretebileceği şeylerdir. En ileri teknolojinin üstesinden çok basit malzemelerle gelindi. Üstelik kitlesel hale getirildi. Nitelikteki geri kalmışlık nicelikle aşıldı.

Siyonistler her türlü füze saldırısına karşı koyabilen “demir kubbe”leriyle övünüyorlardı. İsrail’e doğru gelen herhangi bir füzenin fırlatıldığını tespit edecekti. Hemen bir karşı füze fırlatılacak ve gelen füze havada imha edilecekti. Evet, geçmişte bunu yapmayı başarmıştı. Ama bu kez karşılarında binlerce füze vardı. Hepsiyle birden mücadele etmek imkânsızdı. Birçoğu “demir kubbe”yi aştı ve hedeflerini vurdu. Filistin kurtuluş güçleri bu devasa füze envanterini toplamayı nasıl başardı? Büyük silah fabrikaları yoktu, işletemiyorlardı. Kaynakları da yoktu. Sahip oldukları tek şey kitlelerdi. İmkânsız olan, kitlelerin katılımı ve yaratıcılıkları sayesinde mümkün oldu. Bu dağınık potansiyel örgütlenip merkezileştirildiğinde, düşmanın yapısını kırabilecek muazzam bir güce dönüştü. Binlerce savaşçı, işgalcilerin elindeki topraklara girmeyi ve başarılı saldırılar düzenlemeyi başardı. Orada kalabilmeleri ve birkaç gün boyunca mücadeleye devam edebilmeleri dikkate değerdir. Çatışmalarda ölen ya da yaralananların yerine cephane ve savaşçı takviyesi yapılmıştır.

Bir ya da iki gün sonra Batı basınında Siyonistlerin yaklaşmakta olan bir saldırıdan haberdar olduklarını ancak kasıtlı olarak sessiz kaldıklarını iddia eden haberler çıkmaya başladı. Mısırlı bir istihbarat subayının İsrail hükümetini Gazze’de büyük bir şeyler döndüğü konusunda bilgilendirdiği söylendi. Hamas’ı tamamen yok etmek üzere topyekûn bir saldırı başlatmak ve bir bahane olarak kullanabilmek için bunun olmasına izin verdikleri söylendi. İlk bakışta bu, ezilenlerin herhangi bir yaratıcılığını ya da potansiyelini inkâr etme girişimi gibi görünüyor; ezenin teknolojisinin berbat başarısızlığını örtbas etmek için. Ancak bunun doğru olduğunu varsayalım. O zaman bile burada temel bir şey var. Tüm sömürücü sınıflar, her yerde ve her zaman, ezilenlerin kendilerine karşı büyük bir saldırı başlatma kapasitesine sahip olmadıkları gibi kibirli bir düşünceye sahipti ve sahipler. Bu nedenle, önceden bazı bilgilere sahip olsalar bile, çoğu zaman bunu engellemekte başarısız olurlar. Bu onların sınıfsal karakterlerinden kaynaklanan bir zayıflıktır.

Filistin kurtuluş savaşındaki yeni sıçrama, özellikle yeni yerleşim yerlerindeki Yahudi sömürgeciler arasında büyük bir endişe yarattı. Bu, mevcut savaşın üçüncü belirgin özelliğidir. Bu bir süredir belirginleşiyordu. Şimdi ise büyük bir artış var. Ülkeyi terk eden Yahudilerin sayısı çok kayda değer bir şekilde arttı. Siyonist şef Netanyahu bu savaşın Batı Asya’nın çehresini sonsuza kadar değiştireceğini söylemişti. Kesinlikle öyle olacak. Tel Aviv Havaalanı’ndan yayınlanan görüntüler bunu açıkça kanıtladı. Yerleşimciler çeşitli ülkelerden gelmişlerdir. Büyük bir kısmı çifte vatandaşlığa sahip. Filistin kurtuluş güçlerinin yeni saldırısının ardından diğer ülkelerin pasaportlarına olan talep arttı. Çifte vatandaşlığa sahip olanlar dışarı çıkmak için çaresizce buna bel bağlıyor.

Siyonist devlet başından beri İsrail’in Dünya’nın dört bir yanından gelen Yahudiler için bir sığınak olarak kurulduğunu iddia ediyordu. Gerçekte, Avrupalı Yahudilere ayrıcalık tanınması ve Asya ve Afrika ülkelerinden gelenlere karşı ayrımcılık yapılması Siyonist devletin özünde vardır. Oraya göç edenlerin çoğu, ülkenin aslında vaat edilen “topraklar” olmadığını fark etmeye başlamıştı ve bu sadece Filistin ulusal kurtuluş mücadelesinden kaynaklanmıyordu. İsrail en eşitsiz ülkelerden biridir. İsrail’de servet yoğunlaşması son derece yüksektir. Tüm kapitalist cilaya rağmen, ekonomik kontrol ezici bir çoğunlukla yirmi kadar Yahudi ailenin elindedir. Bu aileler ülke gelirlerinin yaklaşık yüzde 60’ına sahiptir. Kendini zor durumda bulan diğer tüm yönetici sınıflarda olduğu gibi, Siyonist yönetici sınıf da aşırı muhafazakâr dini güçleri teşvik etmektedir. Netanyahu bir yolsuzluk davasının sanığıdır. Kendisine karşı açılan davadan sıyrılmayı umarak hükümetini bu güçlere dayanarak kurmuştur. Yüksek Mahkeme’nin herhangi bir müdahalesini kontrol etmek ve engellemek amacıyla çıkarılan yasalar bu güçlerin desteğiyle hayata geçirilmiştir. Mevcut yöneticiler tarafından atılan bu adımlar pek çok hoşnutsuzluğa yol açmıştır. Yahudiler arasında güçlü bir protesto ortaya çıktı. Birçok Yahudi genç, yasaların emrettiği şekilde orduda yedek asker olarak hizmet etmek istemediklerini beyan etti. Filistin kurtuluş savaşının yeni taarruzu başlamadan önce Yahudiler arasındaki memnuniyetsizlik ve bölünmüşlük yüksek seviyedeydi.

Netanyahu bu zor durumun üstesinden gelmek için saldırı yöntemini kullanmaya çalıştı. “Ulusal birlik” gösterisi için tüm siyasi partilerin katılacağı bir Acil Savaş Kabinesi kurulması çağrısında bulundu. Filistin saldırısı İsrail içinde son derece gergin bir durum yarattı. Buna tepki olarak Yahudiler arasında geniş bir birlik ortaya çıktı. Ancak tüm bunlara rağmen istediği gibi başarılı olamadı. En büyük muhalefet partisi savaş kabinesine katılmayı reddetti. Ortodoks dinci partiler kabineden çıkarılana kadar katılmayacağını açıkça belirtti. Filistin saldırısından sadece bir gün sonra İsrail’in üçüncü büyük tirajlı gazetesi Haaretz’in başyazısında savaşın tek sorumlusunun Netanyahu olduğu ilan edildi. Bunun, Ortodoks dindar siyasi dostlarıyla birlikte Filistinlileri kışkırtma biçiminin doğrudan bir sonucu olduğunu savundu. Bu da ayrılığın devam ettiğini gösteriyor. Aynı zamanda Siyonist yönetici sınıf içindeki bölünmelerin derinliğine de işaret etmektedir. Bu durumun Fransa gibi bazı Avrupalı emperyalist güçlerin ABD ile yaşadığı anlaşmazlıklarla bağlantılı olması oldukça muhtemeldir. Filistin kurtuluş güçleri tarafından başlatılan saldırı, Siyonist sömürge yönetiminin ne pahasına olursa olsun savunulması yönünde Yahudi kamuoyunu kesinlikle güçlendirmiştir. Öte yandan, Yahudi nüfusunun geçmişte sergilediği sağlam birlik şu anda görülmemektedir. Bu da önemli bir faktördür. Savaş ne kadar uzarsa, savaşın gidişatı üzerindeki etkisi de o kadar artacaktır.

Filistinlilerin mevcut saldırısı ABD’nin Batı Asya politikalarını altüst etmiştir. Bu, kapsamlı sonuçları olan önemli bir sonuçtur. ABD emperyalistleri birkaç yıldır Arap ülkelerinin Siyonist Devlet ile yakınlaşmasını sağlamaya çalışıyordu. Bu, ABD’nin Çin ve Rusya’yı çevrelemeye odaklanmak amacıyla bu bölgedeki varlığını azaltabilmesi için teşvik ediliyordu. Trump’ın başkanlığı döneminde BAE ve Bahreyn, Abraham Anlaşmaları yoluyla ABD’ye bağlandı. Biden döneminde Suudi Arabistan da benzer bir anlaşmaya doğru itiliyordu. Biden’ın bu hamlesi aynı zamanda Çin’in himayesi altında yeni kurulan Suudi-İran ilişkilerinin sağlamlaşmasını engellemeyi amaçlıyordu. Suudiler anlaşmayı imzalamanın eşiğindeydi. Ancak Filistin saldırısı durumun köklü bir şekilde değişmesine neden oldu. Suudi Arabistan yöneticileri geri adım atmak zorunda kaldı. Dahası, Siyonistleri savaşın kışkırtıcısı ve nedeni olarak açıkça kınamak zorunda kaldılar. Gazze’nin ve özellikle de El-Ahli Baptist Hastanesi’nin sürekli bombalanması, yakın gelecekte Siyonistlerle yapılacak herhangi bir anlaşmaya kapıyı zorla kapattı.

ABD’nin çıkarlarına yönelik bu gerileme, Gazze kıyılarına büyük bir deniz ve kara gücü konuşlandırmasının ardındaki temel nedendir. Filistin saldırısının hemen ardından Biden tarafından yapılan ve “kimsenin bu durumu” kullanmayı düşünmemesi gerektiği tehdidinde bulunduğu açıklamanın arkasındaki ana motivasyon da buydu. Görünürdeki “birileri” İran, Rusya ve Çin olsa da sözleri Arap devletlerine de yönelikti. Bu, onların Çin ve Rusya’nın oluşturduğu emperyalist kampla daha yakın ilişkiler kurmayı düşünmelerine karşı bir uyarıydı. Ancak bu ülkelerin mevcut güçleri, ABD emperyalistleri için işleri oldukça karmaşık hale getirmektedir. Çin, Batı Asya’nın mevcut ihtiyaçlarını karşılayabilecek sermaye ve teknolojik kapasiteye sahiptir. Rusya, ABD emperyalist kampının birleşik savaş çabalarına dayanabileceğini göstermiştir.

Gazze’deki hastanenin alçakça bombalanmasının ardından dünyada öfke patlaması yaşandı. Yine de Biden, Siyonist devleti suçlamalardan kurtarmak için özel bir özen gösterdi. ABD, Siyonist bekçi köpeğini savunmak için her şeyi yaparken Batı Asya’daki rakip emperyalist kampların hamlelerini de engellemelidir. O bölgedeki komprador rejimlerin bağlılığını korumak için manevra yapmalıdır. Bu nedenle, Gazze’ye yönelik ölümcül bombardımanın başlamasından altı gün sonra, ABD’li yetkililer ve ABD kampındaki diğerleri, “insani” kaygılardan bahsetmeye başladı! Biden şimdi Netanyahu’yu Mısır’dan Gazze’ye yardım malzemesi girmesine izin vermeye “ikna ettiğini” iddia ediyor. Bu iki milyon insan için yirmi kamyon demek! Ve tüm bunlar olurken bomba yağmuru da devam ediyor. Yasaklı kimyasal madde olan beyaz fosfor içeren bombalar birçok kez kullanıldı. Siyonistler savaşla ilgili tüm uluslararası yasaları öylesine fütursuzca çiğniyor ki Dünya Sağlık Örgütü gibi ABD yanlısı uluslararası kuruluşlar bile açıkça protesto ediyor. Ancak ABD emperyalist kampı hâlâ Siyonist devlete ve ordusuna eylemlerinde “profesyonel” olmaları çağrısında bulunmakla yetiniyor. Bu arada kendi ülkelerinde, Filistinlilere yönelik Siyonist soykırımı ve işgali kınamak üzere sokağa çıkan herkese saldırmak üzere bekçi köpeklerini serbest bıraktılar.

Filistin’in kurtuluşunu destekleyen bazı ilerici güçler var. Ancak devam eden savaşa karşı tavır almakta tereddüt ediyorlar. Bunun nedeni Hamas’ın ve ona katılan diğer bazı örgütlerin İslami ideolojiyi savunmalarıdır. Yanılıyorlar. Savaş siyasetine öncelikli bir konum vermiyorlar. Savaş siyasetin bir devamıdır. Bir savaşın haklı ya da haksız olduğuna siyasetine bakarak karar vermeliyiz. Haklı ya da haksız olduğuna ve kimin haklı bir savaş yürüttüğüne karar vermenin tek bilimsel yöntemi budur. Elbette adil bir savaşa katılan güçlerin niteliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak bu savaş hakkında bir pozisyon alırken bu ikincildir. Adil bir savaşa katılanlardan biri savaş hukukunun bazı kurallarını ihlal etmiş olsa bile, bu durum o savaşın niteliğini değiştirmez. Eğer bu tür ihlaller gerçekleşmişse, adil tarafı destekleyen bir tavır alındıktan sonra eleştirilmelidir. Aksi takdirde bu durum pasifliğe ve daha da kötüsü savaştaki haksız tarafa dolaylı bir desteğe yol açacaktır.

Saldırı başladıktan hemen sonra Batılı emperyalist medyada Filistinli savaşçıların Yahudi kadınlara tecavüz ettiği ve çocukların kafasını kestiği haberleri yer aldı. Biden bunu tekrarladı. Ancak çok geçmeden bir Beyaz Saray sözcüsü böyle kesin bir haber olmadığını itiraf etmek zorunda kaldı. İster tecavüz ister çocukların kafasının kesilmesi olsun, haberin kaynağını bulmaya çalışan medya mensupları hiçbir şey bulamadı. Birinin duyduğunu bir başkasının duyduğunu vs. duymak dışında, olayın tam olarak nerede ve ne zaman gerçekleştiğine dair bir tanık yoktu. Hikâyenin Siyonist psikolojik savaşın bir parçası olarak bilinçli bir şekilde yerleştirildiği çok açıktır. Amaç Filistin kurtuluş güçlerine karşı nefret uyandırmak ve özellikle Avrupa ve Amerika’daki kitleleri kazanmak ya da etkisiz hale getirmektir. Gazze Hastanesi’ndeki insanlık dışı katliamın örtbas edilmeye devam edilmesi de bir başka örnektir. Örneğin Alt News tarafından, Siyonistlerin sorumlu olmadıklarını “kanıtlamak” için sundukları görselin aslında 2022’de üretilmiş bir görsel olduğu açıklandı! Filistin kurtuluş güçleri tarafından bazı savaşçılarının Siyonist savaş esirlerine kötü muamele ettiğine dair görseller yayınlandı. Bu yanlıştır. Siyonistlerin hiçbir suçu buna göz yumamaz. Bu tür eylemleri eleştirirken, bunun genel bir yaklaşım olmadığını ve savaşa katılan örgütlerin resmi yaklaşımının bu olmadığını da unutmamalıyız.

Yahudi yerleşimlerine saldırı konusuna gelince, öncelikle bu merkezlerin gerçek doğasını bilmeliyiz. Bunlar Siyonist ileri karakollardır. Orada yaşayan yerleşimciler sıradan siviller değildir. Onlar silahlı bir nüfustur. Tüm Yahudi gençleri zorunlu askeri eğitimden geçmek zorundadır. Yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar silah taşıma ve kullanma hakkına sahiptir. Bu silahları Filistinlileri topraklarından ve su kaynaklarından kovmak için kullandılar. Hatta onları öldürdüler. Tüm bu gerçekler ışığında onları masum siviller olarak görmek mümkün değildir. Onlar Siyonist devletin sömürgeleştirme operasyonlarının ayrılmaz bir parçasıydı ve öyle de kaldılar. Bunun sağladığı tüm avantajlardan ve ayrıcalıklardan faydalanıyorlardı. Orada bu şekilde yaşıyorlardı. Onlar silahsız siviller değil, Siyonist devletin sivil giyimli askerleriydiler (ve öyleler). Bu nedenle Filistin ulusal kurtuluş savaşının meşru hedefleridirler. Onlara saldırmak, onları kovmak için korkutmak, bu savaşın meşru bir eylemidir.

Gazze’de ölenlerin büyük çoğunluğu Siyonist bombalarla öldürülmüştür. Uluslararası savaş hukuku, işgal altındaki bir bölgede yaşayan insanların kendi kaderlerini tayin etmek için ellerinde silahlarıyla savaşma hakkına sahip oldukları konusunda çok açıktır. Bu, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’ne eklenen birinci protokolde çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Aynı zamanda işgalci güç, işgal altındaki halkın yiyecek, su, sağlık hizmetleri ve uygun yaşam alanlarına erişimini sağlamakla yükümlüdür. Şiddete karşı korunma ve temel insan haklarından yararlanma hakkına sahiptirler. Siyonistlerin Gazze halkına uyguladığı, içme suyu, gıda, yakıt ve hatta sağlık gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakan kuşatma, bu uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Kendileri ve emperyalist akıl hocaları tarafından gösterilen gerekçe, Filistin direniş güçlerinin sivillerin evlerinden roket fırlattığı ve sivilleri siper olarak kullandıklarıdır. Buna karşı koymak zorundalar ve bu yüzden siviller zarar görüyor. Bu bir gerçek olarak kabul edilse bile yine de uluslararası hukukun ihlalidir. Yasalara göre bir binada silahlı bir gücün bulunması ya da silahlı bir gücün mensuplarının bir binada saklandığına dair şüphe, o binaya saldırı düzenlemek için bir gerekçe olamaz.

Tüm bu örneklerde gördüğümüz şey, uluslararası hukukun açık ve kayıt altına alınmış bir ihlalidir. Aksine, Filistinli savaşçılara yönelik suçlamalar ya çürütülmüş ya da asılsız kalmıştır. Siyonistler Gazze’nin kuzey kesiminde yaşayan herkesin güneye kaydırılmasını talep eden emirler yayınlamıştı. Bunun ilk etapta 24 saat içinde yapılması gerekiyordu. Böyle bir hareketin imkânsızlığı dünya çapında eleştirilere neden oldu. Siyonistler verdikleri süreyi gevşetmek zorunda kaldılar. Ancak bu zorunlu göç 24 saat ya da daha fazla sürse de hâlâ imkânsız. Gazze’deki en büyük hastaneler kuzeyde. Bazıları oldukça kritik olan yaralılarla dolup taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü bile yaralıların güneye taşınmasının ölüm cezası anlamına geleceğini açıklamak zorunda kaldı. Ama Siyonistlerin istediği de bu. Ne kadar çok Filistinli ölürse onlar için o kadar iyi. Holokost rakamlarının şüpheli olduğunu uzaktan bile olsa ima eden herkesin üzerine atlayan onlar. Ve Hitler’in Nazi ordularından ilk elden öğrendikleri tüm dersleri sürekli olarak uyguluyorlar, bir yandan da yaşadıkları dehşet hakkında bağırıyorlar. Gazze günümüzün Varşova Gettosu haline gelmiştir.

Filistin meselesi emperyalizmin bir eseridir. Avrupa ülkelerinden Filistin’e Yahudi ithali İngiliz emperyalizminin himayesi altında gerçekleştirilmiştir. Bu bölgede yüzyıllardan beri Araplar yaşıyordu. Çoğunlukla kasabalarla sınırlı küçük bir Yahudi nüfusu vardı. Çarlık Rusya’sında ve diğer Avrupa ülkelerinde 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Yahudilere karşı yürütülen pogromların bir sonucu olarak çok sayıda insan göç etti. Ancak o zaman bile Filistin’deki Yahudi nüfusu hiçbir zaman toplam nüfusun onda birine bile ulaşmadı. Bu göç dalgasındaki Yahudilerin sadece yüzde 3’ünün Filistin’e ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu dönemde yaklaşık yüz yirmi dört bin Yahudi Avrupa’yı terk etmiştir. Bunların büyük çoğunluğu, yaklaşık yüz yirmi bini ABD’ye gitmiştir. Daha sonra Filistin’deki Yahudi nüfusu artmaya başladı. Bunun temel nedeni İngiliz emperyalizminin entrikalarıydı.

Filistin, Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya ile müttefik olan Türk Osmanlı İmparatorluğu’na bağlıydı. Yahudileri kendi taraflarına çekmek için İngilizler Balfour Deklarasyonu olarak bilinen bir söz verdiler. Bu deklarasyonda Yahudilerin Filistin’e yerleşmelerine izin verileceği belirtiliyordu. Aynı zamanda İngilizler Arapların Osmanlı güçlerine karşı yürüttüğü gerilla savaşına da yardım ve rehberlik ediyordu. Onlara da bağımsız bir ülke sözü verildi. Bu arada İngilizler, Fransızlarla yaptıkları gizli görüşmelerde, savaş sona erdiğinde Osmanlı kontrolündeki toprakları kendi aralarında bölüşmek için bir plan hazırladılar. Böylece Filistin, savaş bittikten sonra İngiliz kontrolü altına girdi. Zaman zaman Yahudi göçüne izin veren, zaman zaman da engelleyen, Araplar ve Yahudiler arasında çatışmalar çıkaran ve bunları bölgedeki hâkimiyetlerini güçlendirmek için kullanan bir politika benimsediler.

Nazi rejiminin Yahudilere yönelik soykırım saldırısı, Yahudilerin içinde bulundukları kötü duruma karşı dünya çapında bir sempati yarattı. Savaş arası yıllarda şekillenen Siyonist hareket bundan faydalandı. Yahudilerin Avrupa’dan Filistin’e göçünü aktif bir şekilde destekledi. Daha sonra da İsrail’in bir Yahudi ulusu olarak kurulduğunu ilan ettiler. İsrail 1948 yılında kuruldu. ABD ve Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği, Yahudilerin Nazi rejimi ve daha önceki pogromlar altında çektiği acıları göz önünde bulundurarak bunu destekledi. Bu bir hataydı. Sovyetler Birliği kısa süre sonra bu hatayı düzeltti ve Filistin davasına destek vermeye başladı. Ancak bu hatanın yol açtığı zarar devam etti. Birleşmiş Milletler, bölgeyi ikiye bölme önerisiyle ortaya çıktı. Ancak bu toprakların büyük bir kısmı Yahudilerin kontrolüne geçecekti. Doğal olarak bu Filistinliler tarafından kabul edilemezdi. O zamandan beri Siyonist devlet, komşu Arap ülkeleriyle savaşarak ve Filistinlileri topraklarından sürerek kontrolü altındaki alanı genişletti. Filistin’de kalanlar Gazze Şeridi ve Batı Şeria’ya zorla yerleştirildi.

Modi hükümeti Filistin saldırısının hemen ardından Siyonist devlete destek açıklaması yaptı. Bu saldırıyı “terörist” bir örgüt olan Hamas tarafından gerçekleştirilen “terörist” bir saldırı olarak kınadı. Birkaç gün sonra, İsrail devletine verilen bu desteğin Arap ülkelerinin hoşuna gitmeyeceğini düşünen Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’ın “bağımsız bir Filistin ülkesi” kurulmasına (yani iki uluslu çözüme) verdiği desteğin devam ettiğini açıklayan bir bildiri yayınladı. Bu, herhangi bir önemi olmayan resmi bir açıklamaydı. Sovyet sosyal emperyalist devletinin çöküşünün ardından Hindistan egemen sınıfları Amerikan kampına doğru kaymaya başlamıştı. O zamandan beri Siyonist devlet ile açıkça iş birliği yapmaktadırlar. Kongre yönetimi sırasında bu devletle diplomatik ilişkiler kurulmuştur.

Narasimha Rao başbakandı. Bu ilişki o zamandan beri giderek güçlenmektedir. Modi aracılığıyla Sangh Parivar yönetimi altında daha da güçlendi. Siyonist devlet orada Filistinlilere sürekli saldırıyor. Burada ise Sanghi hükümetinin desteği ve korumasıyla Müslümanlar, Dalitler ve Adivasiler RSS’nin ürettiği Brahmanik Hindutva faşistlerinin saldırısına uğruyor. Bu benzerlik hiç de tesadüfi değildir. Her ikisi de ırkçıdır. Siyonizm ve Brahmanizm ideolojileri ırkçıdır. Siyonist devlet her zaman Amerikan kampında yer almıştır. Hindistan egemen sınıfları giderek ona yaklaşmaktadır. Bu da her ikisinin bir araya gelmesinin önemli bir nedenidir. Unutmayalım ki Siyonistler Gazze’de sivilleri bombalarken Modi hükümeti de burada aynı şeyi yapıyordu. Chhattisgarh’daki Adivasi köylülerini bu yıl içinde üç kez bombaladı.

Siyonistler Gazze’ye yönelik topyekûn bir kara harekâtı için tüm hazırlıkları yapmaktadır. Bunu gerçekleştirebileceklerini ve Hamas’ı tamamen yok etme hedefine ulaşabileceklerini hesaplıyorlar. İkincil bir amaç olarak da Filistinlilerin büyük bir bölümünü Mısır’a sürmeye çalışacaklar. Ancak işler bu şekilde yürümeyecek. Hamas günlerce devam eden kara saldırıları karşısında direnme kapasitesini çoktan kanıtladı. Bunu da geniş bir tünel ağına dayanarak yapıyor. Mücadele artık tüm savaşan güçlerin katıldığı birleşik bir mücadele olduğundan, kurtuluş güçlerinin direniş gücü eskisinden daha da dayanıklı olacaktır. Günler sonra bile Gazze’den devam eden füze saldırıları onun kapasitesini ve direncini göstermektedir. Kesinlikle savaşı uzatmaya çalışacaktır. Şehir harabelerinde savaşmak, saldıran bir güce kıyasla savunmacılara her zaman üstünlük sağlar. Siyonistlerin büyük bir bedel ödemek zorunda kalacakları açıktır. Günler geçtikçe bu durum aralarındaki siyasi farklılıkları daha da derinleştirecektir. Dahası, Lübnan ve Suriye sınırlarındaki çatışmaların tam teşekküllü savaş cephelerine dönüşmesi beklenebilir. Suriye’deki ABD üslerine füze ve insansız hava aracı saldırıları yapıldığına dair haberler var. İran, Filistin halkı katledilirken seyirci kalmayacağını çoktan ilan etti. Savaşın çeşitli güçlerin dahil olduğu büyük bir bölgesel savaşa dönüşme ihtimali her geçen gün artıyor. Dünya ölçeğinde daha geniş bir savaşa dönüşme ihtimali de göz ardı edilemez.

Tüm emperyalist güçler ve daha büyük Üçüncü Dünya ülkeleri savaşa hazırlanıyor. Ancak hiçbiri şu anda bir savaşa girmekle ilgilenmiyor. Bunu Ukrayna’da olup bitenlerden anlayabiliyoruz. Ancak işler her zaman onların hesaplarına göre gitmiyor. Dünya düzeyindeki çelişkilerin dinamikleri onları altüst edebilir. Filistin kurtuluş güçlerinin Siyonistlerin savunmasını delerek gerçekleştirdiği büyük saldırı, tüm dünyadaki ezilenleri son derece heyecanlandırdı. Eğer Siyonistler ve onların emperyalist efendileri kara harekâtı sırasında ağır kayıplar verirse, bunun Batı Asya’da ve tüm Dünya’da etkisi ne olur? Bu, iki emperyalist kamp arasındaki çekişmenin yoğunlaştığı bir bağlamda ve sömürünün, eşitsizliklerin ve baskının had safhaya ulaştığı bir Dünya’da gerçekleşecektir. Halk güçleri, özellikle de Maoist öncüler hâlâ zayıftır. Ancak ezilen uluslar ile emperyalizm arasındaki çelişki hâlâ güçlü ve ilkeseldir.

Bu çelişkinin oyunu Afrika’nın Sahel bölgesinde yaşanan olaylarda görülmektedir. Fransız emperyalizmi tarafından desteklenen yozlaşmış yöneticiler bir dizi darbeyle devrildi. Rus emperyalizmi de bunda rol oynamıştır. Ancak bunu emperyalistler arası bir çekişme meselesine indirgemek aptallık olur. Kitlelerin bu darbelere verdiği ezici tepki, Rus emperyalistlerinin manevralarında kullandıkları halk tabanını ortaya koymaktadır. Yukarıda özetlenen olasılık gerçekten gerçekleşirse benzer bir şey beklenebilir. Çin ya da Rus emperyalizmi muazzam petrol kaynaklarına sahip Batı Asya’da önemli bir kazanım elde ederse, ABD emperyalist kampı bunu karşılayabilir mi?

Filistin kurtuluş güçleri mücadelelerini uzatmayı başarırsa Ukrayna savaşının gidişatı ne olur? Batılı emperyalist güçler hem Ukrayna hem de Siyonist orduları daha ne kadar takviye etmeye devam edebilir? İkisi arasında Siyonist devlet, ABD emperyalist kampı için stratejik olarak daha önemlidir. İki vekalet savaşı yürütmek çok yorucu hale gelirse, Ukrayna yöneticilerinin akıl hocaları tarafından ateşkesi kabul etmeye zorlandığı bir sahne hayal edilebilir. NATO’nun Ukrayna’yı da içine alan planlı genişlemesinde bir geri adım atılması da oldukça olasıdır. Bunun Ukrayna halkı arasındaki etkisi ne olur? Avrupa halkları arasında etkileri ne olur? Daha büyük bir oyunda piyon olduklarının farkına varmaları, Ukrayna’nın egemenliğini ne pahasına olursa olsun savunacaklarına dair emperyalist açıklamaların kofluğunun ortaya çıkması, nihai hakemin halkın değil en güçlü emperyalistin çıkarları olduğunun anlaşılması, tüm bunların halklar arasındaki yansımaları ne olur?

Filistin ulusal kurtuluş savaşının yeni aşamasının Filistin sınırlarının çok ötesine uzanan yankılar uyandıracağı açıktır. Halk güçlerinin önündeki görev, bu potansiyeli akılda tutmaktır. Mao’nun işaret ettiği gibi “Ya devrim savaşı önleyecek ya da savaş devrime yol açacaktır.” Her iki durumda da devrimci güçlerin görevi, halkın muazzam gücünden tamamen emin olarak inisiyatifi ele almak ve ilerlemektir. Filistin ulusal kurtuluş savaşındaki son saldırı, bu muazzam kapasitenin günümüz dünyasında var olmaya devam ettiğini ve tüm devrimci ihtişamıyla açığa çıkarılmayı beklediğini ikna edici bir şekilde göstermektedir.

Hindistanlı Maoist Ajith (K. Muralidharan) tarafından 19 Ekim’de kaleme alınan yazının çevirisi partizanmlm29.net sitesinden alınmıştır.