HKP (Maoist), Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu’nun 22. mücadele yılını kutladı

HABER MERKEZİ- HKP (Maoist)’e bağlı PLGA’nın (Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu) kuruluşunun 22. yılında bir açıklama yayımlandı. 28 Kasım tarihinde HKP (Maoist) Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“PLGA (Halk Kurutuluş Gerilla Ordusu)’nın 22. Yıl Dönümünü Kutlayalım!

Sınıf Mücadelesini-Gerilla Savaşı’nı Yoğunlaştıralım!

‘SAMADHAN’ Saldırısını Yenilgiye Uğratalım ve Halk Savaşını İlerletelim!

“Hindistan Komünist Partisi (Maoist) – Merkez Komitesi 2 Aralık 2022’de PLGA’nın 22. yıl dönümü vesilesiyle partinin tüm saflarını, PLGA birimlerini, Devrimci Halk Komitelerini, kitle örgütlerini ve devrimci kitleleri, ülkenin dört bir yanındaki kırsal ve kentsel alanlarda devrimci coşkuyla görkemli bir şekilde kutlamaya çağırıyoruz. Karşı-devrimci ‘SAMADHAN’ saldırısını yenilgiye uğratmaya, sınıf mücadelesini -gerilla savaşını genişletmeye- yoğunlaştırmaya, kitle tabanını genişletmeye ve Halk Savaşı’nı ilerletmeye çağırıyoruz.

“Tüm parti komitelerine, komutanlıklara, PLGA komutanlarına ve savaşçılarına, parti üyelerine, Devrimci Halk Komitelerine, kitle örgütlerinin liderlerine ve aktivistlerine, halk milislerine ve devrimci halka ve siyasi, askeri, örgütsel, teknik ve kültürel alanlardaki tüm yoldaşlara devrimci selamlar ileterek gerilla eylemlerinde yaralanan yoldaşların kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz.

“Merkez Komitesi olarak son bir yıl içinde yaşamlarını feda eden kahraman gerillalara mütevazı bir devrimci saygı duruşunda bulunuyoruz. 11 aylık bir süre içinde ülkenin dört bir yanında, yüz otuz iki yoldaşımız şehit düştü.

“Merkezi ve eyalet hükümetleri, Hindistan Devrimci Hareketini ortadan kaldırmak için 2017 Mayıs ayında 5 yıllık bir zaman sınırlamasıyla karşı-devrimci ‘SAMADHAN’ stratejik saldırısını başlattı. PLGA, bu saldırıyı yenilgiye uğratmak amacıyla tüm bu dönem boyunca partimizin önderliğinde Halk Savaşı-Gerilla Savaşını sürdürdü. Bu savaşa halkın ve halk milislerinin katılımını birbirinden ayıramayız. Merkezi hükümet geçtiğimiz Eylül ayında taarruzu gözden geçirdi ve bir yıllık başka bir eylem planı kabul edildi.

“PLGA, partimizin öncülüğünde 2021 Aralık ayından 2022 Kasım ayına kadar 11 aylık bir süre içerisinde ülkenin dört bir yanındaki çeşitli gerilla bölgelerinde, kızıl direniş alanlarında 200’e yakın gerilla eylemi gerçekleştirmiştir. Bu eylemlerde 31 polis, paramiliter ve asker gücü etkisiz hale getirilmiş ve 154 kişi yaralanmıştır. 7 modern silah ve yüzlerce mühimmat ve diğer savaş malzemeleri ele geçirilmiştir. 69 polis muhbiri, sömürücü partilerin 7 siyasi lideri, 6 halk düşmanı, 6 hain cezalandırılmıştır. Hükümetin ve komprador bürokratik kapitalistlerin mülkleri yok edilmiştir. PLGA güçleri, bu güçlere karşı yaklaşık 100 çatışmada direnmiştir.

“Genel olarak, PLGA güçlerimiz düşmanın silahlı kuvvetlerine saldırı ve pusu, keskin nişancı eylemleri, bubi tuzağı, uzaktan kumandalı eylemler, sabotaj eylemleri yaptı, malzemelerini ele geçirdi, muhbirleri, karşı-devrimcileri, halk düşmanlarını cezalandırdı, polis kamplarını el yapımı toplarla bombalayarak imha eylemleri düzenledi.

“Dandakaranya ve Bihar-Jharkhand’da son iki yıldır polis kamplarına, madenlere, yol-köprülere, barajlara, polis katliamlarına ve genel olarak emperyalist şirketlere, komprador bürokratik kapitalist şirketlere, merkezi ve eyalet hükümetlerine, onların yerel kompradorlarına ve şirketleşme-militarizasyona karşı geniş çaplı halk mücadeleleri yaşanmaktadır. Binlerce insan bu mücadelelerde seferber olmaktadır.

“Halkımız, emperyalist çok uluslu şirketlere, yerli komprador kapitalist şirketlere, merkezi ve eyalet hükümetlerinin ülkenin birçok bölgesinde yol, baraj, maden, enerji santrali gibi inşa etmeyi planladığı çeşitli temel altyapılara karşı mücadele ediyor.

“Hapishanedeki Bhima Koregaon gibi, komplo davalarında hapsedilen siyasi tutsakların serbest bırakılması ve UAPA gibi faşist yasaların geri çekilmesi için eylemler örgütleniyor.

“Komprador egemen sınıfların partimize ve devrimci harekete yönelik faşist saldırısına karşı, Hindistan’daki Halk Savaşını desteklemek üzere yaklaşık 30 ülkede ICSPWI (Uluslararası Hindistan’daki Halk Savaşını Destekleme Komitesi) “Bizim Notumuz” önderliğinde dayanışma hareketi büyüyor.

“Genel olarak, sınıf mücadelesi nispeten genişledi ve yoğunlaştı. Bu süreçte, devrimci harekete katılımın ve dost güçlerin desteğinin artmasına yol açan çeşitli birleşik forumlar oluşturulmaktadır.

“Merkezi ve eyalet hükümetleri, hareket alanlarında altı bin beş yüzden fazla polis, paramiliter ve komando gücü konuşlandırdı. CRPF, 2020’nin başından Mart 2021’e kadar ülkede 23, 2021 Mart’tan 2022 Mart’a kadar ise 35 İleri Operasyonel Üs (FOB) kurdu. Devlet, gözetleme için çeşitli türlerde insansız hava araçları kullanmakta. İstihdam programları adı altında lümpen gençleri muhbir olarak örgütlemekte.

“Uluslararası düzlemde 2008’den bu yana devam eden ekonomik krizde ufak tefek esnemeler olsa da emperyalist mali ve ekonomik kriz gidere derinleşiyor. Dünya Bankası (DB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) dünya ekonomisinin depresyon batağına sürüklendiğini açıkladı. Dünya ekonomisinin üçte birinin bu yıl ya da gelecek yıl gerileyeceği ve en büyük üç ekonomi olan ABD, AB ve Çin’in durgunlaşacağı tahmin ediliyor. Emperyalist küreselleşme politikaları, kapitalist-emperyalist ülkelerdeki proletaryayı her geçen gün daha da yoğunlaşan mücadelelere sürüklüyor.

“Narendra Modi liderliğindeki BJP, Hindistan’ı 2047 yılına kadar bir ‘Hindu devletine’ dönüştürmek için ciddi girişimlerde bulunmaktadır. Devrimci-demokratik güçler, ezilen sınıflar, ezilen sosyal topluluklar ve ezilen milliyetler birleşik, örgütlü bir direniş hareketi ve halk savaşı örgütlemelidir. Bu, Hindistan halkının en önde gelen, en önemli, temel ve acil görevidir.

“Önümüzdeki dönemde dünyada ve ülkemizde halk mücadeleleri artmasına tanıklık edeceğiz ve tüm dünyada üçüncü bir devrim dalgası yaşanacaktır. Geniş kitleleri politik olarak aydınlatmak ve devlet iktidarını elde etmek için sınıf mücadelesini ve gerilla savaşını yoğunlaştırmak Komünist Parti’nin sorumluluğundadır. Ancak bu şekilde düşmanın karşı-devrimci ‘SAMADHAN’ saldırısını yenilgiye uğratacak ve devrimci hareketi ilerleteceğiz. Nihai zafere ulaşacağız.

“PLGA’nın 22. yıl dönümü vesilesiyle, partimizin önderliğindeki PLGA’nın son bir yılda kazandığı zaferleri selamlayalım. Karşı devrimci ‘SAMADHAN’ saldırısına direnmeyi sürdüren devrimci hareketin yenilmezliğine selam olsun.”