Kolombiya Cali’de yoksulların barınma mücadelesi sürüyor

Yaklaşık 2 buçuk milyon nüfusuyla Kolombiya’nın en önemli şehirlerinden biri olan Cali, faşist Kolombiya Devleti’nin halkın barınma haklarına karşı aldığı halk karşıtı tedbirlere ve tahliyelere karşı yoksulların verdiği şiddetli bir mücadeleye sahne oluyor.

Cali’deki kitlelerin büyük çoğunluğu devlet rakamları tarafından yoksul olarak tanımlanıyor ve işçi sınıfının yarısı kayıt dışı çalışıyor. Bu durum Cali halkının içinde bulunduğu zor ekonomik durumu göstermektedir. Buna ek olarak şehrin nüfusu sürekli artmakta ve bu nedenle konut eksikliği keskinleşmektedir. Faşist Kolombiya Devleti, başarılı olmaları halinde kitlesel tahliyelere yol açacak birkaç “mega proje” yürütmektedir: Jarillón Planı ve Jamundí belediyesi ile Cali şehrini birbirine bağlayacak olan bölgesel tren.

Nueva Democracia bu ilk mega projenin sonuçlarını raporlaştırdı: “Ancak şu anda 40 yaşına kadar olan ve bu plandan [Plan Jarillón] etkilenecek yaklaşık 15 yerleşim yeri var. Plan Jarillón’un incelemelerine göre 8,777 aile etkilenecektir. Ancak, bu yerleşimlerde yaşayan topluluklar çok daha fazla ailenin (yaklaşık yüzde 20 veya 25 daha fazla) olduğunu belirtmektedir.”

MEGA PROJELER ZENGİLERİN ÇIKARINA

Diğer mega proje, Jamundí belediyesini Cali’ye bağlayacak olan bölgesel tren, 200’ü Cali’de olmak üzere bin ailenin yaşadığı bir yol üzerinden inşa edilecek. Kolombiya Devleti burada yaşayanlar için herhangi bir “çözüm” sunmadı. Nueva Democracia bu tahliyelerin nedenlerini şöyle açıkladı: “Bu bölge şehrin kentsel genişlemesinin bir parçasıdır, bu nedenle inşaat şirketlerinin ve zenginlerin ekonomik çıkarları söz konusudur, bu da bu bölgede yaşayan halk kesimlerinin tahliyesini kabul etmektedir”.

Kolombiya Devleti, Cali halkına karşı sınıfsal karakterini başka durumlarda da göstermiştir. Nueva Democracia, “Ekim 2022’de 3,000’den fazla ailenin ESMAD¹ tarafından tahliye edildiğine” işaret etmektedir. Nueva Democracia, halkın haklarına yönelik bu saldırılardan önce, halkın bu sorunlar karşısında nasıl teslim olmayıp mücadele etme ve direnme kararı aldığına işaret etmektedir: “Halk sınıflarının barınma ihtiyacı karşısında bulduğu yol, bireysel ve kolektif olarak mücadeledir.” Cali halkı eylemler düzenlemiş ve tahliyelere karşı şiddetli bir direnişle mücadele etmeye de devam ediyor.

ESMAD: Kolombiya Anti-isyan polisi, acımasızlığı ve şiddetiyle tanınır.