Kategori'e göz atılıyor

KOLEKTİF DOĞRULTU

yabancılasma 01

Yabancılaşma

En başta parti içi yaşam, kurulmak istenen toplumun dar anlamda uygulandığı ve her se- ferinde büyütülmeye çalışıldığı bir örgütlülüktür....