Tutsak Partizanlar’ın Y tiplerine karşı açlık grevi eylemi 5. gününde

Silivri Hapishanesinden Tutsak Partizanlar’ın 5 günlük açlık grevi eylemi bugün sona erecek.

Devrimci-yurtsever tutsaklara yönelik saldırıların son ayağını oluşturan Y tipi hapishanelere karşı direniş yayılmaya devam ediyor. Silivri Hapishanesinden Tutsak Partizanlar’ın Y tipi hapishanelere karşı direneceklerini ilan ederek 14 Mayıs’ta başlattıkları 5 günlük açlık grevi eylemi son gününde.

Tutsaklar üzerindeki tecridin giderek derinleştiği, F tipi hapishanelerle teslim alınmayan tutsakların yeni tip hapishanelerle yıldırılmaya çalışıldığı bu süreçte devrimci-yurtsever tutsakların direnişi de çeşitli eylemlerle sürüyor.

Kapı dövme ve slogan atma eylemleri, telefon ve görüş boykotları, açlık grevi ve ölüm orucu eylemleriyle devrimci-yurtsever tutsaklar tecrit politikalarına karşı direnişi örgütlüyor.

Silivri Hapishanesinden Tutsak Partizanlar’ın “Devrimci İrade Tecritten Güçlüdür” başlıklı açıklamasının tamamı şu şekilde:

Devrimci-yurtsever tutsaklar çeyrek asırdır F tiplerinde, tecrit koşullarında yaşamaktalar ve tecridin yıkıcı sonuçlarına direniyorlar. Devrimci-yurtsever tutsaklar tecridin kendi başına bir amaç olmadığı, devrimci iradenin devrimci hareketin ve toplumsal başkaldırı hakkının teslim alınması politikasının hapishaneler özgülündeki aracı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle tutsakların direnişi esasında teslimiyete, boyun eğdirme saldırısına karşı bir direniştir.

Tutsakların direnişi örgütsüzleştirmeye, sefalet ücretine, işten atmalara karşı işçilerin; emperyalist tarım tekelleri uğruna mahvedilen köylülüğe, yaşam ve geçim araçları için maden ve enerji santralleri patronlarına barikat olan köylülerin; milli baskıya karşı Kürt ulusunun; kadınların, Alevilerin direnişleri gibi bir direniştir.

Bugün kol kola girmiş ve direnen bir halk gerçekliği söz konusudur. Van’da kayyım hamlesini bu halk boşa çıkartmış, Taksim iradesini bu halk ortaya koymuş, faşist diktatörlüğün ağır baskı koşullarına bu halk teslim olmamıştır.

1 Mayıs gözaltı ve tutuklamalarında olduğu gibi direnenler yeni saldırılara hedef olacak bununla birlikte yeni güçlerin katıldığı halkın öfkesi de direnişi de büyüyecektir.

Bu gelişme sürecinin bir benzeri hapishanelerde yaşanmaktadır. Devrimci-yurtsever tutsaklar bugün daha üst bir saldırıyla karşı karşıyadır. Tutsaklar gün ışığının girmekte zorlandığı, havalandırması olmayan, tek ve üç kişilik hücrelerde birbiriyle seslenerek dahi temas kuramadığı, maksimum insansızlık ve tam yalıtılmış Y tipi hapishanelere nakledilmektedir.

Devrimci tutsaklar son iki yıldır parça parça sevklerin gerçekleştiği Y tipi tecride de teslim olmayacaklarını, direneceklerini, Y tipi hapishaneleri reddettiklerini açıklamış, direnişe geçmişlerdir. Nurettin Kaya Y tiplerine nakillerin durması, nakledilen arkadaşlarının farklı hapishanelere sevk edilmesi talebiyle ölüm orucunu başlatmıştır.

Y tipi hapishaneleri reddettiğimizi, bugün yaşadığımızdan çok daha ağır bir tecrit olan Y tipi tecride karşı direneceğimizi ilan ediyoruz.

200 günü aşkındır ölüm orucunda olan Nurettin Kaya’yı destekliyor, taleplerinin kabul edilmesini; Y tipi tecride karşılık verilmesini istiyoruz.

Bu amaçla 14-18 Mayıs 2024 tarihlerinde açlık grevine gireceğimizi halkımıza, devrimci demokratik kamuoyuna bildiriyoruz.

(İSTANBUL)